banner_slide_web_CZ_1ku1_KVETEN

aktualizováno 3.5.2021

Vzhledem k epidemiologické situaci, která stále neumožňuje a s vysokou pravděpodobností neumožní, pořádaní kongresu prezenční formou, je kongres zrušen a přesune se na pozdější dobu.

 

Informace prof.MUDr. Andrej Sukopa, Ph.D., prezidenta kongresu ZDE

Děkujeme Vám za pochopení

Důležitá data

  1.11. 2019            Otevření webových stránek a možnost registrace k aktivní i pasivní účasti

  1.  3. 2020            Uzávěrka registrace pro aktivní účast

31.  7. 2020            I. Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku

10.  8. 2020            Oznámení autorům o přijetí přednášky

30.  9. 2020            Předběžný program

31.10. 2020            Program a informace autorům o délce přednášky

10.  4. 2021            Termín poslední možnosti úpravy abstraktu

22.  4. 2021            II. Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku

20.  5. 2021            Workshop Motiva (v angličtině) -ZRUŠENO

20.-22.5.2021   XL. kongres plastické chirurgie s mezinárodní účastí - ZRUŠENO

 

ÚVODNÍ SLOVO

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

 

dovoluji si Vás pozvat na jubilejní XL. Národní kongres České společnosti plastické chirurgie, který se bude konat 20. - 22. května 2021, v reprezentačních sálech Kongresového centra České národní banky v Praze.

 

Během kongresu se setkají významné osobnosti nejen z plastické chirurgie, ale i z dalších oborů medicíny. Pevně věřím, že se všichni dozvíme nové informace, navážeme cenné kontakty. A odneseme si zajímavé zkušenosti. Proto jsou pozváni jak naši specialisté, tak jedineční odborníci ze zahraničí.

 

Rád bych Vás seznámil s nejdůležitějšími body programu, které nás letos čekají. Čtvrtek odpoledne, 20. května, bude věnován praktickým postupům operací prsů. Pozvání přijaly vynikající osobnosti z  oboru a mentoři prof. Marcos Sforza z Velké Británie a Dr. Frederico Mayo z Itálie. Pátek, 21.května a sobota 22. května, budou věnovány přednáškám nejen z oboru plastické chirurgie, ale i dalším příspěvkům řečníků z jiných oborů.

Během pátku se také Shromážděním členů, nejvyšším orgánem České společnosti plastické chirurgie, uskuteční hlasování o návrhu nových stanov.

Těším se na společná setkání, nejen ve výjimečných prostorách banky, ale i na příjemně strávené chvíle při společenských akcích v Kupoli nově zrekonstruovaného Národního muzea a na Občanské plovárně v centru Prahy na břehu Vltavy.

Bližší informace o XL. Národním kongresu České společnosti plastické chirurgie a on-line registraci naleznete na stránkách: www.kongresplastika2020.cz

Za organizační tým Kliniky plastické chirurgie 3. LFUK a FNKV

prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.

prezident kongresu

Klinika plastické chirurgie 3. LF UK a FNKV, 1. LF UK, Česká společnost plastické

chirurgie a Společnost estetické chirurgie

3lf-logo-color.png
logo-cz_edited.png
fnkv.png
UK-6450-version1-znak_uk.jpg
ČSPCH.png
spolecnost_est_chirurgie.png
 

MÍSTO KONÁNÍ

Kongresové centrum České národní banky

Senovážné náměstí 30

110 0 Praha 1

kc_01_budova_jpg_1524004447_edited.jpg

XL. KONGRES PLASTICKÉ CHIRURGIE 

s mezinárodní účastí 
Kongresové centrum České národní banky 
20. - 22. 5 2021  Praha - TERMÍN ZRUŠEN