Vzhledem k situaci související s coronavirovou pandémií je termín konání XL. kongresu plastické chirurgie

přesunut na náhradní termín 29.-31. 10. 2020

Důležitá data

  1.11. 2019            Otevření webových stránek a možnost registrace k aktivní i pasivní účasti

  1.  3. 2020            Uzávěrka registrace pro aktivní účast

31.  7. 2020            I. Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku

10.  8. 2020            Oznámení autorům o přijetí přednášky

31.  8. 2020            Program a informace autorům o délce přednášky

15.  9. 2020            Termín poslední možnosti úpravy abstraktu

30.  9. 2020            II. Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku

29.10. 2020            Workshop Motiva (v angličtině)

29. - 31. 10. 2020    XL. kongres plastické chirurgie s mezinárodní účastí

 

ÚVODNÍ SLOVO

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

 

dovoluji si Vás pozvat na jubilejní XL. Národní kongres České společnosti plastické chirurgie, který se bude konat 29. - 31. října 2020, v reprezentačních sálech Kongresového centra České národní banky v Praze.

 

Během kongresu se setkají významné osobnosti nejen z plastické chirurgie, ale i z dalších oborů medicíny. Pevně věřím, že se všichni dozvíme nové informace, navážeme cenné kontakty. A odneseme si zajímavé zkušenosti. Proto jsou pozváni jak naši specialisté, tak jedineční odborníci ze zahraničí.

 

Rád bych Vás seznámil s nejdůležitějšími body programu, které nás letos čekají. Čtvrtek odpoledne, 29. října, bude věnován praktickým postupům operací prsů. Pozvání přijaly vynikající osobnosti z oboru a mentoři prof. Marcos Sforza z Velké Británie a Dr. Frederico Mayo z Itálie. Pátek, 30. října a sobota 31. října, budou věnovány přednáškám nejen z oboru plastické chirurgie, ale i dalším příspěvkům řečníků z jiných oborů.

Během pátku se také Shromážděním členů, nejvyšším orgánem České společnosti plastické chirurgie, uskuteční hlasování o návrhu nových stanov.

Těším se na společná setkání, nejen ve výjimečných prostorách banky, ale i na příjemně strávené chvíle při společenských akcích v Kupoli nově zrekonstruovaného Národního muzea a na Občanské plovárně v centru Prahy na břehu Vltavy.

Bližší informace o XL. Národním kongresu České společnosti plastické chirurgie a on-line registraci naleznete na stránkách: www.kongresplastika2020.cz. 

Za organizační tým Kliniky plastické chirurgie 3. LFUK a FNKV

prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.

prezident kongresu

Klinika plastické chirurgie 3. LF UK a FNKV, 1. LF UK, Česká společnost plastické

chirurgie a Společnost estetické chirurgie

 

MÍSTO KONÁNÍ

Kongresové centrum České národní banky

Senovážné náměstí 30

110 0 Praha 1

XL. KONGRES PLASTICKÉ CHIRURGIE 

s mezinárodní účastí 
 Kongresové centrum České národní banky 
nový termín 29. - 31. 10. 2020  Praha 

SEKRETARIÁT KONGRESU

BOS. org s. r. o.

Kekulova 615/38

400 01  Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 214 224

         +420 475 214 226

Mgr. Eva Černá

Email: cerna@bos-congress.cz

www.bos-congress.cz

© 2019 BOS. org s. r. o.  www.kongresplastika2020.cz

Pošlete nám Vaši zprávu, dotaz (neslouží pro registraci)

  • Facebook