CENÍK

* ČSPCH – Česká společnost plastické chirurgie

** SSPECH – Slovenská společnost plastické a estetické chirurgie

*** Rezident zašle po registraci na e-mail cerna@bos-congress.cz potvrzení předatestační přípravy ze svého pracoviště.

**** Student do 26 let zašle po registraci na e-mail cerna@bos-congress.cz kopii své ISIC karty nebo jiné potvrzení o studiu.

XL. KONGRES PLASTICKÉ CHIRURGIE 

s mezinárodní účastí 
Kongresové centrum České národní banky 
20. - 22. 5 2021  Praha - TERMÍN ZRUŠEN