HLAVNÍ INFORMACE

Vzhledem k epidemiologické situaci, která stále neumožňuje a s vysokou pravděpodobností neumožní, pořádaní kongresu prezenční formou, je kongres zrušen a přesune se na pozdější dobu.

TERMÍN KONÁNÍ

20.-22. 5. 2021 - ZRUŠEN

 

MÍSTO KONÁNÍ

Kongresové centrum České národní banky

Senovážné náměstí 30, Praha 1

POŘADATEL KONGRESU

Klinika plastické chirurgie 3. LF UK a FNKV, Praha

Česká společnost plastické chirurgie ČLS JEP

Společnost estetické chirurgie ČLS JEP

3. lékařská fakulta, UK, Praha

1. lékařská fakulta, UK, Praha

 

PREZIDENT KONGRESU

prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.

předseda České společnosti plastické chirurgie

 

POD ZÁŠTITOU

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor Univerzity Karlovy

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC., FACC.

děkan 3. LF Univerzity Karlovy, Praha

 

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA

ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

 

VĚDECKÝ VÝBOR

PŘEDSEDKYNĚ VĚDECKÉHO VÝBORU

prof. MUDr. Markéta Dušková, CSc.

 

ČLENOVÉ 

MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

Prim. MUDr. Vladimír Mařík

MUDr. Martin Molitor, Ph.D.

doc. MUDr. Aleš Nejedlý

 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

MUDr. Jiří Bayer

Ing. MUDr. Martin Úzký

Monika Tišlerová

Marie Volfová

CERTIFIKÁTY O ÚČASTI

LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.

 

Sestry – obdrží potvrzení o účasti, kongres bude registrován u České asociace sester.

XL. KONGRES PLASTICKÉ CHIRURGIE 

s mezinárodní účastí 
Kongresové centrum České národní banky 
20. - 22. 5 2021  Praha - TERMÍN ZRUŠEN