Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolte abych vás informoval o aktuální situaci týkající se XL. jubilejního kongresu, který by měl proběhnout 20.5.-22.5.2021 v kongresovém centru ČNB v Praze.

Vzhledem k epidemiologické situaci, která stále neumožňuje a s vysokou pravděpodobností neumožní, pořádaní kongresu prezenční formou, jsem se rozhodl kongres zrušit a přesunout na pozdější dobu.

Vedlo mě k tomu několik důvodů. Doba trvání pandemie a s ní spojená sociální izolace, únava a přesycení z pouhého elektronického on-line kontaktu, by nevedly ke splnění hlavního záměru kongresu, tj. vzájemnému kontaktu a osobní výměně zkušeností na poli vědeckém i interpersonálním. 

Prvotní okouzlení možnosti distančního vzdělávání po delší době ukázalo jak moc významný a nezastupitelný je prostý lidský kontakt.

Kvalita i množství prezentací, které byly přihlášeny, si podle mne, nezaslouží plochý kyberprostor.

Kouzlo kongresu, spojené kombinací lokality staré Prahy, ročního období a doprovodného programu, by tak nenávratně zmizelo.

Dovolte, abych poděkoval všem přednášejícím za jejich ochotu přijet a distančně se podílet na uskutečnění kongresu.

Myslím, že rozhodnutí, odložit kongres na dobu, kdy se všichni setkáme v době méně turbulentní, je správné.

 

Děkuji a těším se na osobní setkání,

 

prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.

prezident kongresu

XL. KONGRES PLASTICKÉ CHIRURGIE 

s mezinárodní účastí 
Kongresové centrum České národní banky 
20. - 22. 5 2021  Praha - TERMÍN ZRUŠEN