Workshop Motiva

20.5.2021

12.45 – 18.00 hodin   Odborný workshop Motiva

 

Harmonogram workshopu bude upřesněn.

Kapacita workshopu je omezena. Registrace je možná i bez účasti na kongresu. Workshop je nutné si objednat při registraci.

Témata workshopu:

 • Evolution of Breast Surgery and Adaptability as a key aptitude in surgical success.

 • Differentiation of Motiva SmoothSilk®/SilkSurface from other surfaces that remain in the market.

 • Diversity of the available choices within the Motiva Implants® portfolio.

 • How to achieve the optimal outcomes with an advanced smooth surface.

 • Motiva MinimalScar® Breast Surgery.

 • Best Practices with SmoothSilk®/SilkSurface®.

 • Inframammary Fold Fixation.

 • Implant Stability.

 • Advanced Techniques in Mastopexy.

 • TrueFixation®: Anatomical Smooth Implants with Fixation Tab System.

 • MotivaHybrid®: Custom-designed, Omplant + Fat Graft Hybrid Breast Surgery.

 

Předběžný program:

1. Surgery Design & Motiva MinimalScar® Module

Instructors: Dr.Prof. Marcos Sforza

 

2. Best Practices with SmoothSilk®/SilkSurface®

Instructor: Dr. Federico Mayo

 

3. Implant Stability Module

Instructors: Dr.Prof. Marcos Sforza

 

4. Advanced Techniques — Anatomical TrueFixation® Module

Instructor: Dr. Federico Mayo

 

5. Advanced Techniques — MotivaHybrid® Module

Instructors: Dr.Prof. Marcos Sforza

 

6. Advanced Techniques — Mastopexy Module

Instructor: Dr. Federico Mayo

PŘEDNÁŠEJÍCÍ WORKSHOPU

foto_Federico Mayo_140x210.jpg

Dr. Federico Mayo

Dr. Federico Mayo je jedním z nejlepších plastických chirurgů ve Španělsku, jeho prestiž ale překročila hranice země. Pověst skvělého odborníka ho dovedla k provádění chirurgických zákroků v Kostarice, Kolumbii, Brazílii, Panamě, Mexiku, Velké Británii, Lotyšsku, Rusku, Švýcarsku, Chorvatsku, Slovinsku a Rumunsku. Účastní se mezinárodních kongresů po celém světě, aby tam předával dál své znalosti a zkušenosti.

Vzdělání ukončil doktorským studiem v oboru chirurgie na Univerzitě Complutense v Madridu, s uznáním vyšetřovací způsobilosti (1995), pokračoval postgraduální praxí jako specialista na plastickou a rekonstrukční chirurgii prostřednictvím MIR v nemocnici Doce de Octubre v Madridu (2001).

Během své profesní kariéry zastával různá vedoucí místa – posledním je vedoucí oddělení plastické chirurgie v nemocnici Beata Maria Ana v Madridu. Je také chirurgickým poradcem v mezinárodních týmech, jako jsou například mezinárodní lékařský tým Allergan Laboratories nebo Mentor Corp Laboratories se sídlem v USA.

Profesor, chirurg a výzkumný pracovník Dr. Mayo považuje plastickou chirurgii za lékařskou a uměleckou disciplínu. Podle jeho názoru je možné jejím prostřednictvím vytvářet umění s různými částmi těla. Výsledkem výzkumu a skvělých zkušeností v oblasti chirurgie prsu s více než 8 tisíci intervencemi jsou jeho patenty na pooperační bolesti, prsní implantáty a operační techniky.

Více naleznete na: https://doctormayo.es/professional-associations/.

foto_mr_marcos_sforza_140x210.jpg

Dr. Prof. Marcos Sforza

Profesor Marcos Sforza je jedním z nejznámějších lektorů a výzkumných pracovníků v oblasti kosmetické chirurgie. Pravidelně je zván na různé konference po celém světě, aby předal své zkušenosti z více než 7 tisíc procedur.

Vystudoval medicínu na Federální univerzitě v Rio de Janeiro v Brazílii (1998). Pokračoval ve specializaci na plastickou chirurgii v Santa Casa da Misericordia v Rio de Janeiro u profesora Ivo Pitanguy (certifikát obdržel v roce 2004). Po ukončení studia dostal pozvání, aby zůstal ve škole profesora Pitanguyho jako pedagog.

V současné době je docentem plastické chirurgie na univerzitě SESA a hostujícím profesorem na Lékařské fakultě UNIFESO (Brazílie).

Profesor Sforza je autorem řady prací publikovaných v předních lékařských časopisech, dostává pozvání na mnoho mezinárodních kongresů a konferencí, aby tu vystoupil se svým příspěvkem. Jeho akademické práce usilují o navázání dialogu mezi různými oblastmi lékařských znalostí: chirurgií, humanitními vědami, bioetikou a oblastí kmenových buněk. Hlavními obory, na které se profesor Sforza zaměřuje, jsou tedy regenerativní medicína a plastická chirurgie.

Za posledních pět let byl čtyřikrát oceněn v nejdůležitějších organizacích v rámci specializace plastické chirurgie. Profesor Sforza je také vedoucím pionýrského výzkumu Body Dysmorphic Disorder.

Více naleznete na: https://marcossforza.com/about/.

XL. KONGRES PLASTICKÉ CHIRURGIE 

s mezinárodní účastí 
Kongresové centrum České národní banky 
20. - 22. 5 2021  Praha - TERMÍN ZRUŠEN